“ Let us be a part of your business growth”

TOUCH SCREEN DEVELOPMENT

รับพัฒนาระบบทัชสกรีน

การนำเสนอข้อมูลแบบยุค DIGITAL อีกแบบที่ได้รับความนิยม คือ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ TOUCH SCREEN ซึ่ง ทางบริษัท อนาปานา ดิจิตอล จำกัด มีบริการรับพัฒนาเครื่องมือช่วยแบรนด์ลูกค้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี 3 ประเภทบริการ ดังนี้

Company Profile Touch Screen Development

เป็นรูปแบบ Touch screen ที่นำเสนอข้อมูลแนะนำองค์กร ในรูปแบบ Digital สามารถแสดง VDO หรือแสดงข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวที่อับเดต ได้จากระบบหลังบ้านได้แบบ Real time

Sale Kit Touch Screen Development

เป็นรูปแบบการนำเสนอ สินค้า บริการ เช่น แนะนำโครง
การอสังหาฯ สินค้า หรือบริการต่างๆ ในรูปแบบ Ipad,
Tablet ที่สะดวกต่อการ เคลื่อนย้ายและเข้าถึงลูกค้าได้
อย่างง่ายดาย

E-Catalogues Touch Screen Development

เป็นรูปแบบการนำเสนอ สินค้า แบบแสดงรายละเอียดสินค้า ตามกลุ่มประเภท สามารถคลิกดูรายละเอียดสินค้าได้ รับความ ต้องการ Order จากระบบได้ สามารถใช้ได้กับ E-menu ร้านอาหารได้

Web Application Touch Screen Development

เป็นรูปแบบ Touch screen ในเชิงวัดผล ประเมินผล หรือมีระบบที่ซับซ้อน ในการรับข้อมูล หรือประมวลผล ข้อมูล เช่น ระบบสำรวจความพึงพอใจ ระบบโปรโมชั่น หน้าร้าน หรือตู้จองตั่ว เป็นต้น

ทุกประเภทบริการ รองรับการ Sync ข้อมูลการอับเดต อัตโนมัติ จากระบบหลังบ้าน ด้วยระบบการใช้ง่ายที่สะดวก รวดเร็ว สามารถตั้งระยะเวลา Sync ข้อมูลอับเดตได้

TOUCH SCREEN DEVELOPMENT PROCESS

ขั้นตอนในการพัฒนาทัชสกรีน

Get system requirement brief and Research

นัดประชุมเพื่อรับความต้องการ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกันระหว่าง แบรนด์กับผู้พัฒนาระบบ และทำการ ศึกษาแบรนด์คู่แข่ง และตัวอย่างเว็บแนวทาง

Create Sitemap Web Structure, Prototype, Wireframe & System flow

ออกแบบโครงสร้างระบบ โดยยังไม่สนใจ เรื่องความสวยงาม ขั้นตอนนี้ทำเพื่อให้เห็น ว่าจะมีกี่หน้ามีระบบอะไรบ้าง เห็น Jouney ของระบบ

User Interface & User Experience Design

ออกแบบดีไซน์ให้ภาพลักษณ์ออกมา ดู Professional สวยงาม และ ออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย

Coding Development

เมื่อดีไซน์ทุกหน้าได้รับการอนุมัติแล้ว จะส่งมาถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม เพื่อให้เว็บใช้งานได้ตรงตามที่วาง ระบบไว้

User Acceptance Test

ทดสอบการใช้งาน บน Link ทดสอบ เพื่อให้แน่ใจก่อนนำไป ใช้งานจริง

Content Uploading

ลงข้อมูลเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำไปใช้งานจริง

Live

นำไปใช้งานจริง

TOUCH SCREEN BACKEND SYSTEM

ระบบการจัดการข้อมูลทัชสกรีนหลังบ้าน

เมื่อทางอนาปานา ดิจิตอล ได้ส่งมอบระบบให้กับลูกค้าแล้ว เมื่อต้องการจะอับเดตข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถเข้าระบบหลังบ้าน ได้โดยทางเราจะมอบ รหัสการเข้าใช้งานให้ โดยสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เอง ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้

SPECIAL SERVICE OFFER

ฟรีทุกแพคเกจทัชสกรีนตามรายการ

Live support

บริการติดตั้งบนพื้นที่การใช้งานจริง

Content uploading

บริการลงข้อมูลให้เว็บพร้อม ก่อนนำไปใช้งานจริง

Training

บริการสอนการใช้งานระบบหลังบ้านเว็บไซต์

Google analytics

ติดตั้งเครื่องมือวัดผลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์

Warranty

รับประกันผลงาน 1 ปี